Biologiska mikrovibrationer – en oumbärlig resurs för liv och hälsa

Studier av forskare i början av 2000-talet visade att mikrovibrationer är nödvändiga för flercelliga organismers överlevnad. Mikrovibrationer i form av värme är en av de mest vitala resurserna för alla varmblodiga djur.

Typ Amplitud (mm) Frekvens (Hz)
Vibration 0.1-10 0.1–100 000
Biologisk mikrovibration 0.0001-0,05 0.1-10

Värme är oumbärlig för intermolekylära interaktioner medan mikrovibrationer krävs för cellulära interaktioner. Mikrovibrationer i den mänskliga kroppens vävnad alstras genom sammandragning av en enda muskelcell. Miljarder muskelceller har regelbundna sammandragningar vilket förser vävnaden med nödvändiga mikrovibrationer. Under sammandragning förbrukar muskelcellen lagrad biokemisk energi. Som ett resultat av detta finns det alltid en brist på mikro vibrationer i organismen. Med detta sagt är den anatomiska strukturen hos människor och djur är överraskande väl anpassad till en rationell produktion och överföring av mikrovibrationer som skapats av muskelaktivitet.

Biologiska mikrovibrationer har en lång medicinsk historik

Redan vid Hippokrates tid var den medicinska världen medveten om den positiva inverkan av djur på läkning. Rida på häst utan sadel, placera en spinnande katt på ett sjukdomsområde och andra metoder som använder djur för att behandla allvarliga sjukdomar har använts sedan urminnes tider. På den tiden var det ingen som misstänkte att den huvudsakliga terapeutiska faktorn var mikrovibrationer som överfördes till de mänskliga vävnaderna vid direktkontakt med djuret.

2000-talets viktigaste upptäckt?

Medicinska vetenskapen har känt till de mikrovibrationer som genereras av muskelspänning under en lång tid. När det gäller detta fenomen skrev den berömda vetenskapsmannen Nickolai Arinchin att ” Muskeln är det perifera hjärtat “. Konditionsträning och andningsövningar är baserade på denna kunskap. En upptäckt som gjordes i början av 2000-talet visade att vissa muskelceller kontraherar dygnet runt, det vill säga även när den är helt vilande, vilket skapar grunden för mikrovibrationer.

Kroppen använder mikrovibrationsenergi i följande ändamål:

– Stimulerar lymfdränage av vävnaderna genom ventilerna i lymfkärlen
– Säkerställa blodcirkulationen genom venens ventiler
– Transportera immunceller till vävnaden och avlägsna döda celler
– Säkerställa återuppbyggnaden av cellstrukturen under regenerativa processer
– Att sätta primära stamceller från benmärgen i omlopp

Ursprunget till biologisk mikrovibrationsbrist

Låg mikrovibrationsbasnivå, särskilt under sömn, blockerar kroppens egna läkande och vitaliseringsprocesser. En mikrovibrationsbrist kan vara allmän eller lokal. Orsakerna till mikrovibrationsbrist varierar. Det kan bero på utarmning av energiresurser i cellerna eller problem när det gäller överföring av nervimpulser, till exempel på grund av ödem i ryggradsområdet.

Biologiska mikrovibrationer genereras av:
– Sammandragning av muskelceller
– Vibrationer från stämbanden på grund av luftflödet

Det finns en brist på mikrovibrationer i det akustiska frekvensområdet (dvs 20-10 000Hz) som förmodligen är anledningen till varför ett nyfött barn gråter så högt. Muskelvävnaden försörjer sig själv med mikrovibrationer och därigenom överförs de till angränsande organ. Men om muskelcellerna är urladdade eller sändningen av nervbanor är störd, skapar detta en ond cirkel som är mycket svår för organismen att bryta utan extern hjälp.

Kompensation för biologisk mikrovibrationsbrist

Apparater som hjälper till att kompensera för mikrovibrationsbrist i vävnaderna hade utvecklats långt innan upptäckten av den mänskliga mikrovibrationsbaslinjen och kallas fonoterapeftiska apparater. Mikrovibrationer som genereras av dessa anordningar tränger in i alla organ och vävnader upp till ett djup av 10 cm tack vare vibrafonernas utformning.

Processen för terapeutisk exponering som kompenserar för biologisk mikrovibrationsbrist kallas fonation eller fonobehandling. Tekniken i utrustning som behandlar genom fonation är patenterad. Enheterna tillverkas under varumärket “Fonovit” som är latin för “livets ljud”. Mikrovibrationer färdas knappt genom luften, därför är enhetens vibrafoner speciellt utformade för att kunna ligga tätt på huden vid alla kroppsdelar. Fonovit använder en ständigt föränderlig mikrovibrationsfrekvens för att ge erforderlig mikrovibrationsamplitud över hela skalan av biologiska frekvenser.

Vetenskaplig Referenslista

[1] “An assessment of analgesic effects of microvibrational(vibroacoustic) therapy in treating pains of umbosacral spine in office workers”. Dr. med. Prof. Aleksander Sieroń, Dr. med. Prof. Zbigniew Śliwińki, Dr. med. Marlena Drężewska. Fizjoterapia Polska [Physiotherapy in Poland], Nr. 3/2013: 8-13.

[2] “Research of the efficiency of microvibrational(vibroacoustic) treatment method for the complex therapy for patients with prostate gland hyperplasia”. Sergej Petrow, Nikolaj Lewkowskij, Anatolij Kurtow, Sergej Lewkowskij. Complementary and Alternative Medicine in Science, Nr. 1/2013, Volumen 1.

[3] “Evaluation of the effectiveness of combined magnetostimulation and microvibrational(vibroacoustic) therapy treatment in low back pain and range of motion of the lumbar spine in professional drivers with low-back pain”. Monika Mucha – Janata, Zbigniew Śliwiński, Romualda Mucha, Jan Budziosz und Aleksander Sieroń. Medycyna Sportowa [Sportmedizin], Nr. 3/2013, Volumen 29.

[4] “Evaluation of the effectiveness of microvibrational(vibroacoustic) therapy treatment of patients with so-called “heel spur”. A preliminary report”. Adam Łukasiak, Monika Krystosiak, Mgr. Patrycja Widłak, Marta Woldańska-Okońska. Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja [Orhopedie. Traumathologie. Rehabilitation], Nr. 1/ 2013, Volumen 15.

[5] “The use of microvibrational(vibroacoustic) therapy in patients after surgical treatment of Dupuytren’s contracture”. Magdalena Stępień, Paweł Piątkowski und Robert Rokicki. Fizjoterapia Polska [Physiotherapie in Polen], Nr. 4/ 2012, Volumen 12.

[6] “Evaluation of therapeutic results of treatment of pain in the lumbar spine using microvibrations”. Mgr. Patrycja Mrozek. Medical University in Lodz, Faculty of Military Medicine, Department of Physiotherapy.

[7] “Microvibrational(vibroacoustic) treatment in surgery, traumatology and orthopedics”. Member of the International Union SICOT, Dr. med. Prof. A.G. Bainduraschwili. Postgraduate Medical Academy in Saint Petersburg.

[8] “Microvibrational therapy using the Fonovit device in complex wrist fractures”. Dr. med. L.A. Rodomanowa, D.G. Nakonechny. Russian R.R. Wreden-Research Institute for Traumatology and Orthopedics. Proceedings of the Fourth International Conference “Vibroacoustics in Medicine” – St. Petersburg: Vita Nova, 2007. – 113. ISBN 978-5-93898-139-3

[9] “Microvibrational therapy in rehabilitation of children with DPM”. Member of the International Union SICOT, Dr. med. Prof. A.G. Bainduraschwili, Dr. med. W.M. Kenis. G.I. Turner-Research Institute for Pediatric Orthopedics in Saint Petersburg; Faculty of Pediatric Orthopedics and Traumatology in Postgraduate Medical Academy.

[10] “Efficiency of Fonovit device in increase of physical fitness in professional athletes”. Dr. med. L.I. Shewnertschuk. Sport Academy for Olympic team in Saint Petersburg, Nr. 2.

[11] “Clinical evaluation of Fonovit device”. Dr. med. B.I. Oreschkow. G.I. Turner-Research Institute for Pediatric Orthopedics in Saint Petersburg.

[12] “Investigation of  the effectivness of microvibrational therapy in prophylaxis of influenza and other airborne flu-like diseases”. Dr. med. Doz. A.J. Kowelenow. S.M. Kirow-Military Medical Academy (Saint Petersburg).

[13] “Biomechanical foundations for increased penetration of stem cells from the bone marrow to blood by microvibrational treatment of the spine”. Dr. med. Prof. A.N. Schutko. Central Research Institute of Radiology (Saint Petersburg).

[14] “Microvibrational therapy in holistic treatment of hypertension”. Dr. med. A.G. Obriesan. Clinical Research Institute the Moscow Region.