Enligt forskning vid R. R. Wreden Scientific – Institutet för traumatologi och ortopedi (St Petersburg), kan mikrovibrationsbehandling fyra gånger om dagen à 30 minuter förkorta läkningstiden av frakturer med i genomsnitt en vecka. Studien genomfördes på patienter med frakturer i metakarpalbenet (handled) – en frakturtyp som vanligtvis är så allvarlig att funktionen hos den drabbade handleden inte kan återställas helt i 60 % av fallen. Den grupp på mer än 50 patienter som genomgick mikrovibrationsbehandling hade dels en snabbare läkning av det brutna benet, men också kortare rehabilitering och mindre funktionshinder än de patienter som genomgick traditionell behandling. Funktionalitet i handleden var genomsnittligt fullt återställd 10 dagar snabbare än hos de som endast använde traditionella rehabiliteringsmetoder. Dessutom medförde användningen av mikrovibrationsbehandling en snabbare smärtlindring och mindre svullnad

Behandling utförs enligt nedanstående schema

Fonovit används för att förkorta läkningsprocessen av en fraktur, för att förstärka styrkan hos bindväv, för att undvika komplikationer, för att minska klåda och svullnad i det immobiliserade brutna benet och för att återställa rörligheten i lederna snabbare.

Behandlingsprocedur vid användning av Fonovit. Behandlingstid 15-30 dagar.

Dag Antal behandlingar per dag
Läge Tid (min.)
1-15 (30) 2-3 2  20-40

Behandlingen av frakturen börjar 3-4 dagar efter skadan. Vibrafonerna placeras nära frakturen. Om frakturen stabiliseras med gips eller dylikt ska vibrafonerna placeras direkt på detta, under punkten för frakturpunkt vid en vinkel av 90° mot varandra. Behandlingen utförs liggandes.

Efter behandling bör man förbli stilla i 1-2 timmar. Vid svullnad bör ytterligare behandling utföras. Vibrafonerna (läge 2) ska placeras kring ödemet i 15-20 minuter.

Under behandlingar där extremitetsfrakturer är inblandade kan en kudde sättas under fötterna för att förbättra blodflödet. Fonovit kan användas i kombination med andra behandlingar.

För att återställa och förbättra rörligheten i lederna används läge 4. Behandlingstiden är då 20-40 minuter. Vibrafonerna placeras på leden, sida vid sida. När det är möjligt bör övningar som syftar till att öka rörligheten utföras under förfarandet. Böj långsamt leden i 20-30 sekunder med minimal ansträngning och räta sedan ut den långsamt. Övningen ska utföras under halva behandlingstiden.