Skip to Content

Fonovit – Uthyrning

1000.00 kr

SKU: 5-2 Category:

Description

 1. Totala hyresbeloppet består av hyrespris (550 kr) och deposition som återbetalas efter hyran (450 kr)
 2. Vid hyra av Fonovit ingår fraktkostnad från Fonovits lager till kund inom Sverige. Returkostnad står kunden för, se punkt 2
 3. Retur av apparaten ska ske med PostNord och ska skickas som rekommenderad försändelse till:

  Jomtov AB
  Södra Kungsvägen 150
  181 61 Lidingö

 4. Hyran samt deposition faktureras kund. Fonovit skickas normalt sett inom 15 arbetsdagar från det att fakturan är betalt i sin helhet.
 5. Hyresbeloppet kan räknas tillgodo vid senare ev. köp av hyrd utrustning
 6. Hyra betalas per påbörjad månad
 7. Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl samt att ej låna ut, byta ut eller sälja den.
 8. Hyrestagaren är ensam ansvarig för all skada som uppstår på förhyrda varor. Detta gäller oavsett om skadan beror på vållande eller
 1. Återlämnad defekt utrustning debiteras till sitt fulla värde.
 1. Hyrestagaren får ej själv reparera eller till annan part lämna hyrd utrustning för reparation.
 2. Om hyrestagaren ej fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot Jomtov AB så äger Jomtov AB rätt att omedelbart återta hyrd utrustning.

Additional information

Weight 5 kg
Dimensions 4 × 5 × 4 cm


Köpet är helt riskfritt - Använd Fonovit i 30 dagar och returnera produkten om du inte är nöjd.
Vi återbetalar villkorslöst 100% av priset. Mer info ›