Musklerna blir då snabbt trötta och orkar inte stödja ryggraden vilket orsakar smärta. Ödem utvecklas sedan i det drabbade området och blodcirkulationen störs vilket leder till att muskler och nervrötter inte får tillräckligt med näring. Det enda sättet att reducera ödemet är att det töms genom lymfkärlen och venerna genom de mikrovibrationer som skapas av den dynamiska sammandragningen och avslappningen av musklerna. När musklerna blir trötta orkar de inte tömma ödemet som hindrar kroppen från att fördela näring vilket skapar en ond cirkel. De försvagade musklerna kan då inte ge tillräckligt stöd till ryggraden. Även en mindre sträckning kan leda till komplikationer och kraftiga rörelser är extremt riskfyllda. Vid diskbråck bör man vara mycket försiktig vid rörelse, och vid förflyttningar bör ett särskilt ortopediskt bälte bäras.

Behandling under den akuta perioden av sjukdomen fokuserar på att snabbt minska ödemet och att förbättra blodcirkulationen. Diuretika och antiinflammatoriska läkemedel ordineras vanligen under denna period.

Det är svårt att behandla en patient med diskbråck, eftersom det å ena sidan inte rekommenderas att diskarna slappnar av, men å andra sidan behöver ryggmusklerna avkoppling. Traditionell massage är också mycket riskabelt då en oförsiktig rörelse kan orsaka ytterligare skada på vävnaden i det drabbade området och orsaka att symptomen förvärras några timmar senare. Även om en person känner sig bättre direkt efter massagen kan ödemet bli värre. Under natten, när musklerna slappnar av kan ödemet, smärtan och stelheten öka. Därför bör behandling med medicinering under den akuta fasen av sjukdomen kompletteras med nödåtgärder som beskrivs under “Ryggont”. De nattliga behandlingarna bör tas på största allvar och bör inte missas då ödem i allmänhet når en kritisk storlek under natten. Efter den akuta behandlingsfasen väntar en lång period av rehabilitering.

Rehabilitering utan operation

Ett diskbråck kan ha olika risknivåer beroende på dess läge, storlek och karaktär och det är bara möjligt att diagnostisera med magnetröntgen. De farligaste bråcken är de som sätter press på ryggmärgen eller dess rötter. Dessa diskbråck kräver omedelbar operation. Deras symtom kan vara akut urinretention och andra markanta fel på andra inre organ.

Diskbråck som sätter press på ryggmärgen och kräver omedelbar operation utgör en mycket liten del av fallen. De flesta diskbråck kan rehabiliteras utan kirurgi, även om de utövar stress på nervroten. Den viktigaste uppgiften för rehabilitering är att hjälpa kroppen att minska ödemet under några månader och att återställa funktionerna i ryggmusklerna. Användning av antiinflammatorisk medicin under längre tid kan orsaka biverkningar vilket innebär att rehabilitering av patienter med ett diskbråck är mer lämpligt när medicinering inte sker.

Generella principer och mål med behandlingen

• Behandling för att förbättra blodtillförseln till ryggmusklerna, nerverna och ryggmärgen
• Åtgärder för att förbättra lymfdränage för att minska ödem och avlägsna döda celler
• Decongestiva åtgärder (lymfdränage)
• Stöd till stabilisering av den försvagade disken med friska celler
• Undvik extrem fysisk stress

Att undvika under behandlingen

• Användningen av vibrationsmassageenheter – de vibrerar för starkt
• Gnugga området runt den skadade disken med en borste eller svamp när du duschar eller badar
• Att försöka återställa skivan eller kotan – detta orsakar ytterligare skador på kotorna och stärker dem inte
• Elektrisk stimulering  – eftersom musklerna redan är överbelastade
• Vertikal stretching av ryggraden (t.ex. horisontella övningar) – detta kan leda till en reflexreaktion av ryggmusklerna som redan är överbelastade. Detta ökar risken för allvarliga komplikationer.
•·Massage – det kan orsaka att ödemet svullnar upp flera timmar senare
• Användning av smärtstillande medel om du inte måste. Smärta hjälper kroppen anpassa sig och skyddar ryggraden från ytterligare skador

Rehabiliteringsprogram

Muskelfunktionerna återställs och stärks genom att kompensera mikrovibrationsunderskottet med hjälp av en extern källa. Detta är en typ av massage på cellnivå, genom att använda mikrovibrationer med frekvenser som är naturliga för vår organism. Förfarandet kallas mikrovibrationsbehandling och patienten kan utföra det hemma. Mikrovibrationsbehandling förbättrar lymfdränage och bidrar till att minska ödem.

Mikrovibrationsbehandling är en typ av Microvibrational therpy is a type of sound vibrationsakustisk behandling som har används inom medicinunder de senaste 15 åren. Denna typ av behandlingsmetod har valts tack vare dess höga effektivitet och det faktum att den kan utföras hemma. Medicintekniska apparater för denna typ av behandling är prisvärda och lättanvända utan översyn.

Det finns många sätt att utföra mikrovibrationsbehandling. Grundprincipen är att korta behandlingar med korta mellanrum ger de största effekterna. Behnadlingen utförs inte bara i området för ett diskbråck eller ryggmuskulaturen, det görs även kring levern och njurarna eftersom dessa organ är ansvariga för rengöring av blodet av metaboliska produkter och säkerställer att lymfsystemet fungerar korrekt.

Vecka 1

Metoder för att kompensera mikrovibrationsunderskott med hjälp av Fonovits medicintekniska produkter vid smärta eller om symtomen förvärras (mikrovibrationsbehandling måste utföras 6 gånger per dag under den första veckan)

Tillämpningsområde Tillämpa fonobehandling på varje område sex gånger om dagen var fjärde timme (en behandling under natten). Första veckan.
Läge Starttid Tidsökning Sluttid
Njurar 2 5 min. + 1 min. dagligen 15 min.
Lever 1 3 min. + 1 min. varannan dag 7 min.
Vänster och höger sida om den skadade disken 1 2 min. + 1 min. varannan dag 5 min.
Över och under den skadade disken 1 2 min. + 2 min. dagligen 5 min.

Tillämpning under natten är mycket viktig för att undvika komplikationer.

Huvudbehandling

Antalet behandlingar per dag minskas gradvis och behandlingstiden ökar. Beroende på diskbråckets placering appliceras olika behandlingsscheman.

Metod för att kompensera mikrovibrationellt underskott om diskbråcket är beläget i den thorakala eller lumbala delen av ryggraden.

Tillämpningsområde Läge 5 ggr/ dag vecka 1 4 ggr/ dag vecka 2-12 2-3 ggr/ dag vecka 13 och framåt
Njurar 2 20 min. 25 min. 35-40 min.
Lever 1 10 min. 12 min. 10-15 min.
Vänster och höger sida om den skadade disken 1 7 min. 10 min. 5 min.
Över och under den skadade disken 1 7 min. 10 min. 5 min.

Det rekommenderas att utföra behandlingen varje dag innan man somnar och efter uppvaknandet. Vid användning av två apparater tar det bara 30 minuter innan sömn och 30 minuter efter uppvaknande. Det rekommenderas att inte försumma behandlingen i regionen kring lever och njurar. Denna behandling kommer att bidra till att förbättra det allmänna hälsotillståndet, arbetseffektiviteten och allmäntillståndet för ryggmuskulaturen.

Ett diskbråck i halsryggen kräver kortare men mer frekvent behandling. Detta beror på det faktum att nackmusklerna är mer aktiva och närmare hjärnan vilket gör dem mer mottagliga för mikrovibrationer.

Metod för att kompensera mikrovibrationellt underskott om diskbråcket är beläget i halsdelen av ryggraden.

 

Tillämpningsområde Läge 5 ggr/ dag vecka 1 4 ggr/ dag vecka 2-12 2-3 ggr/ dag vecka 13 och framåt
Njurar 2 20 min. 25 min. 35-40 min.
Lever 1 10 min. 12 min. 10-15 min.
Vänster och höger sida om den skadade disken 1 5 min. 6 min. 7 min.
Över och under den skadade disken 1 5 min. 6 min. 5 min.

Det är mycket viktigt att hitta tid till att utföra fyra behandlingar vid halsryggen. För de som inte behöver gå till jobbet är detta inte ett problem, men för de som måste det rekommenderar vi följande behandlingsschema: när man kommer hem efter jobbet, innan man går till sängs, efter de första 5-6 timmars sömn och återigen två timmar senare innan man lämnar hemmet.

Vanliga misstag

  • En behandling per dag – detta är inte tillräckligt, även om behandlingen varar under en lång tid. Två behandlingar per dag är ett måste, även om de är kortare i längd. Behandlingen utförs i hemmet vilket gör det lättare.
  • Behandlingen utförs inte regelbundet och det uppkommer några endagars mellanrum på grund av arbetsschema eller affärsresa. Behandlingen bör inte missas under första halvåret.
  • Området kring njurarna behandlas inte. Även om man inte utför behandlingen i området kring levern är det ett måste att göra det kring njurarna eftersom de är ansvariga för att regenerera kroppen och rengöringen av produkterna från muskelaktivitet, vilket är grunden för skydd och rehabilitering av ryggraden.

Skydda ryggraden från externa faktorer

  • Under de första tre månaderna är det rekommenderat att bära ett ortopediskt bälte vid promenader och resor. Bältet är dock endast effektivt på människor som inte har en stor midja eller stor mage eftersom det är tänkt att hjälpa ryggraden att slappna av. Det rekommenderas att inte bära bältet hela tiden eftersom det kan medföra att ryggmusklerna försvagas.
  • Undik löpning, hopp och cykling
  • Undvik lyft av tunga vikter

Om diskbråcket kräver operation

Kirurgi bör endast utföras om det är medicinskt motiverat för att rädda ryggmärgen och eliminera kompression av nervrötter, men inte för att påskynda rehabiliteringsprocessen. Man bör ha i åtanke att kirurgi alltid innebär en risk och bör endast utföras om det är absolut nödvändigt. Efter operationen förblir det drabbade området svagt under en lång tid. Alla tekniker och principer som beskrivs ovan kan tillämpas för att påskynda rehabiliteringsprocessen.