Denna process kallas degenerativ disksjukdom. Kroppen reagerar på graden av ansamling av skadade celler. Om skadade celler deponeras, kan gradvis utveckling av sjukdomen vara symptomfri. När ansamling av döda celler når en viss punkt, börjar svullnad och inflammation i den omgivande mjuka vävnaden uppkomma. Denna process är en inflammation i nervrötterna och är mycket smärtsam.

När inflammationen kommer väljer de flesta att avvakta för att se om det blir bättre av sig självt. Detta är ett misstag. Även om smärtan är kortlivad och svårigheten i rörelser endast är begränsad, betyder det att något har hänt. Svullnaden visas inte omedelbart och problemet når oftast inte en avancerad fas tills nästa dag, så de första åtgärderna är mycket viktiga. Det bör noteras att orsaken till smärtan även kan vara ett gammalt diskbråck som nu i samverkan med en progressiv deformation av ryggraden och överbelastning orsakar smärta. Våra rekommendationer om vilka åtgärder som ska vidtas när första uppkomsten av smärta beskrivs i avsnittet “Ryggont“.

Degenerativ disksjukdom eller degenerativ dystrofisk sjukdom i ryggraden, är en process som beror på ålder, livsstil och yrkesverksamhet. Därför bör organismen stödjas inte bara genom att minska smärtan, men även genom att förhindra sjukdomen helt och hållet. För att göra detta måste orsaken till sjukdomen fastställas.

Varför förvärras symptomen?

Ett starkt symptom är kroppens reaktion på en plötslig ökning av döda celler i lymfkörtlarna. Ökningen kan ha två orsaker – en plötslig ökning av döda celler på grund av ryggradsbelastning (till exempel tunga lyft) eller en plötslig ökad diffusionshastighet av tidigare döda celler från vävnaden i ryggraden på grund av en starkare muskelaktivitet eller en intensiv massage. Ökningen i muskelaktiviteten kan orsakas av en vanlig förkylning eller en plötslig ökning av fysisk aktivitet, till exempel på grund av trädgårdsarbete.

För att undvika försämring bör ackumuleringen av döda celler förhindras. Detta är möjligt genom att minska hastigheten av celldöd eller genom att påskynda elimineringen av dess rester från vävnaden till det lymfatiska systemet genom att använda olika typer av sjukgymnastik, en daglig dusch och mikrovibrationsbehandling.

I syfte att minska risken för cellskada, måste åtgärder vidtas för att skydda ryggmärgen mot yttre faktorer. Ryggraden måste skyddas mot överbelastning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att gå korrekt, undvika stötar, speciellt när man bär tungt, undvika cykling på dåliga vägar, etc.

Enligt vår mening är det mycket viktigt att fokusera på daglig mikrovibrationsbehandling. Den förser kroppsvävnaden med den mängd mikrovibrationer som krävs av det lymfatiska systemet för att avlägsna döda celler och slaggprodukter. Den tid som läggs på behandlingen medför förbättrad fysisk kondition, allmänt bättre välbefinnande och signifikant minskad känslighet för sjukdom.

Behandling av degenerativ disksjukdom och spinal nervrotsinflammation

Behandling av spinaltillstånden degenerativ disksjukdom och inflammation i nervrötterna med hjälp av Fonovit praktiseras i många europeiska länder och har visat sig vara mycket effektiv..

Regelbunden användning av mikrovibrationsbehandling med Fonovit ger följande fördelar:

  • Snabb minskning av smärta och svullnad utan smärtstillande medel
  • Kroppens immunologiska resistens ökar
  • Behandling av orsaken till problemet istället för att undertrycka symptomen
  • Praktisk och bekväm behandling i hemmet
  • Behandlar samtidigt andra åkommor som rör sjukdomar i blodet och det lymfatiska flödet

Q&A

Hur snabbt kan man observera effekten av mikrovibrationsbehandling?

Det beror på. Den typiska behandlingen varar i två veckor, men för kroniska besvär som har pågått under en längre tid kan behandlingen pågå i 3-4 månader. De första resultaten kan dock påvisas inom 10-15 dagar.

Är mikrovibrationsbehandling säker?

Behandling med mikrovibrationer är säker och har inga sidoeffekter. FOnovit använder ett frekvens- och amplitudomfång som motsvarar kroppens egna naturliga cellvibrationer.

Är mikrovibrationsbehandling lämplig för hemmabruk?

Fonovit fungerar utmärkt att använda i hemmet och för hela familjen.

Krävs det några särskilda förkunskaper för att använda Fonovit?

Fonovit är enkel att använda och kan till och med användas av små barn.

Många undra om mikrovibrationsbehandling av lever och njurar kan undvikas?

Ja, men endast av unga personer. Kroppen regenererar sig själv så snabbt som lever och nurar kan hantera rengöring av blodet och lymfsystemet. Efter 40-årsåldern saktar aktiviteten i dessa organ ner. Mikrovibrationsbehandling av lever- och njurområdet förbättrar deras funktion, främjar normalisering av blodtrycket och ökar det allmäna välmåendet.