För att förbättra blodparametrarna kan man förbättra sin kost eller få medicinsk behandling. Men det viktigaste är att förbättra njurarna och binjurarnas funktion. Effekten av mikrovibrationer i detta område leder till bättre fungerande njurar och förbereder kroppen för intensiv behandling. Om problemet sitter i en led i benet bör behandlingen även utökas till att omfatta den lumbosakrala regionen av ryggraden och om problemet är i handleden bör halsdelen av ryggraden behandlas. Endast då kan behandlingen av leden påbörjas. Behandling är mycket mer effektiv om en antiinflammatorisk salva appliceras på leden strax innan mikrovibrationsbehandlingen.

De mest drabbade leden bör behandlas först. Vibrafonerna bör placeras på en jämn yta och appliceras på huden.

Behandlingen fortsätter genom att använda Fonovit i njurområdet under lika lång tid som man behandlat leden. Detta görs därför att en förbättrad blodcirkulation i den drabbade leden även ökar mängden slaggprodukter i blodkärlen. Om blodet renas /filtreras alltför långsamt går regenerering långsammare. En förbättring av njurfunktionen bidrar på så sätt till en snabbare återhämtning. Behandling av artrit och artros utan behandling av njurområdet leder till mycket liten framgång.

Användning av Fonovit medför att urinsyredepåerna upplöses, benet stärks och ytan slätas ut. Samtidigt ökar utsöndringen av ledvätska varigenom fogen avlastas och risken för ledskador minimeras.

För att förhindra en alltför stor belastning på kroppen bör den totala behandlingstiden inte överstiga 50 minuter. Det rekommenderas att behandla en led åt gången. Motsatta leder kan behandlas i följd och därefter daglig behandling av njurarna.

För att återställa funktionaliteten i leden måste en viss mängd blod pumpas genom leden. Mängden beror på varaktigheten av sjukdomen och blodets kvalitetsparametrar. Det inte är möjligt att läka en kronisk sjukdom på en vecka. Smärtan kan avta snabbt om den orsakats av en skada eller en kraftig rörelse. Månader av behandling krävs av kronisk ledinflammation eller artrit, men de första resultaten kan observeras efter bara två veckor. En hälsosam kost kommer att hjälpa till att snabba upp läkningsprocessen.

En skadad led bör inte fixeras i en viss position eftersom vävnaden under läkningsprocessen måste anpassa sig till de faktiska förhållandena. Du bör dock undvika överbelastning av leden då det kan medföra ytterligare skada. Ledens rörelser bör vara långsamma och jämna. Lyfta eller bär inte tunga föremål. Vid sjukdomar i benlederna bör man försöka undvika att lägga hela kroppsvikten på benen under den första veckan. Du bör försöka att vila och utföra fysiska övningar liggandes, som bör vara enkla och naturliga rörelser. Pressen på lederna bör ökas gradvis. Skor bör sitta löst och bekvämt. I trappor, i synnerhet när man går nedför, rekommenderas det att hålla fast vid ledstänger. Det är lämpligt att använda en käpp. Om problemet påverkar andra leder bör man minska belastningen, särskilt i den första fasen av behandlingen.

Patienter som lider av högt blodtryck kan ibland uppleva ett höjt blodtryck under behandlingen. Om detta händer, bör behandlingstiden för varje del halveras och njurarna kontrolleras för eventuell inflammation. I det senare fallet (t.ex. njurstenar) bör njurarna behandlas först.